Otwarci na świat i nowy wymiar edukacji branżowej

Indywidualne rozmowy online uczestników z koordynatorem z Portugalii.

Koordynator pan Grzegorz Jamroga zorganizował spotkanie online uczniów, którzy wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Portugalii, z koordynatorem i zarazem opiekunem grupy z portugalskiej firmy pośredniczącej WE ARE. Rozmowy dotyczyły preferencji zawodowych i zainteresowań uczestników, a przede wszystkim były sprawdzianem ich praktycznych umiejętności językowych, ponieważ prowadzone były w języku angielskim.

Otwarci na świat i nowy wymiar edukacji branżowej

Indywidualne rozmowy online uczestników z koordynatorem z Hiszpanii.

Koordynator pan Grzegorz Jamroga zorganizował spotkanie online uczniów, którzy wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Hiszpanii, z koordynatorem i zarazem opiekunem grupy z hiszpańskiej firmy pośredniczącej Euramind. Rozmowy dotyczyły preferencji zawodowych i zainteresowań uczestników, a przede wszystkim były sprawdzianem ich praktycznych umiejętności językowych, ponieważ prowadzone były w języku angielskim.